Gold of Lapland

I en serie på fem stycken filmen bjuds du som tittare in att njuta av alla naturnära och unika upplevelser som du kan ta del av i vår norra region. Gold of Lapland, en medlemsdestination som spänner från kust till fjäll i norra Västerbotten, Lappland. Jobbar för att öka attraktionskraften och stärka företagen inom besöksnäringen. 

Se alla filmer: http://goldoflapland.com/thisisus/