easyrig.jpg

EASYRIG

Easyrig är företaget från Västerbotten som når ut i hela världen med deras kameratillbehör. En kameraupphängning som hjälper dig som filmfotograf att avlasta din kropp från kamerans vikt som på sikt kan ge onödiga skador på axlar och rygg. Med hjälp av en Easyrig förlänger man arbetsdagen och så även din karriär som fotograf ute på fältet.

Vi har sedan 2013 fått den stora äran att producera Easyrigs hemsida samt andra typer av marknadsföring.

Besök hemsidan www.easyrig.se